Aktuellt

Ing-Marie Wieselgren fattas oss 

Igår nåddes vi av den ofattbara nyheten att Ing-Marie Wieselgren inte mer finns bland oss.   Ing-Marie Wieselgren har under många år oförtrutet arbetat för bättre villkor …
Läs mer…

Psykisk ohälsa syns i blodet

Schizofreni, utmattningssyndrom eller depression. Idag bygger alla psykiatriska diagnoser på bedömning av patientens beteende. Objektiva test skulle underlätta – och minska stigmat kring psykisk ohälsa, …
Läs mer…

Stödmaterial för yrkesverksamma inom media

Ny svensk version av WHO:s stödmaterial “Att förebygga självmord: ett stödmaterial för yrkesverksamma inom media” WHO:s publikation ”Preventing Suicide: A Resource for Media Professionals” från 2017 …
Läs mer…

Samtalsträffar för män

Inbjudan till digitala samtalsträffar för män våren 2022.   Under våren startar vi upp samtalsträffar för män som förlorat någon närstående genom suicid. Träffarna kommer att ske …
Läs mer…

Stöd SPES genom att bli medlem

Stöd vårt arbete genom ett medlemskap! Vi ger stöd till efterlevande och arbetar för att förebygga att fler drabbas imorgon. Medlemsavgiften gäller för kalenderår och som …
Läs mer…

SPES nystartade stödchatt

Riksförbundet SPES erbjuder medmänskligt stöd i olika former för efterlevande vid suicid. Både i fysiska samtalsgrupper, via vår stödlinje och man kan också komma i …
Läs mer…

Synen på psykisk ohälsa och suicid

Folkhälsomyndighetens rapport presenterar resultatet av en befolkningsundersökning om kunskaper och attityder till psykisk ohälsa och suicid. Undersökningen visar att det finns stora skillnader i attityder, …
Läs mer…

Suicidalitet ur ett olycksfallsperspektiv

Suicidalitet ur ett olycksfallsperspektiv undersökt i studie. SPIVs ordförande Anna Maria Nilsson är huvudförfattare till forskningsartikeln ”Application of an accident approach to the study of acute suicidal …
Läs mer…

The Hope Project

The Hope Project – ett projekt om män, psykisk ohälsa och hopp. Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15-45 år och 46% av alla …
Läs mer…

I pandemins spår

Martin Hultén, chefläkare inom psykiatri i Region Skåne och ordförande i Svenska psykiatriska föreningen, menar att psykiatrin behöver vara redo att spänna musklerna när pandemin …
Läs mer…

Unga gamers får stöd

Den ideella verksamheten Unga Lukas nya projekt, Orc Therapy ger stöd till unga gamers. Läs artikeln i Mitt i Järfälla, sid 32.
Läs mer…

”Gör om, gör rätt, MSB!”

Att MSB vill ändra räddningstjänstens uppdrag och utesluta uppgiften att förebygga självmord och självmordsförsök är mycket illavarslande, skriver företrädare från fem organisationer som arbetar för …
Läs mer…

Screening kan förutsäga suicidrisk

Forskare vid Centrum för psykiatriforskning har i en stor studie utvärderat ett instrument för screening av suicidrisk. Forskarna fann en association mellan hur deltagarna svarat …
Läs mer…

Brukarstyrd inläggning

NSPH samlar in erfarenheter av brukarstyrd inläggning.Brukarstyrd inläggning, frikort, egeninläggning, eller självvald inläggning. Beroende på vilken region en patient tillhör används olika namn på den …
Läs mer…

Skador inom psykiatrisk vård 2019

De viktigaste fynden inom allmän vuxenpsykiatrisk vård. I 15,5 procent av 4 073 granskade journaler inom allmän vuxenpsykiatrisk vård i 20 regioner identifierades skador. Totalt identifierades …
Läs mer…

Bris årsrapport 2020

Markant stora ökningar av samtal från barn om ångest, nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. Att pandemin påverkat många barns tillvaro är tydligt i …
Läs mer…

Patientnämnden summerar 2019

Ärenden rörande psykiatrisk vård kommer på tredje plats. Den tredje största vårdtypen, sett till antalet ärenden, gäller den psykiatriska vården. Sammanlagt 998 ärenden registrerades, vilket …
Läs mer…