Aktuellt

Digital stödträff den 23/9 och 29/9 kl 18.00 – 20.00

Du som mist i självmord är varmt välkommen att delta i digital stödträff via Zoom. Anmäl dig via kontakt@spesistockholm.se så mailar vi dig ...
Läs Mer

Öppen Träffpunkt på Polhemsgatan den 7 oktober kl. 18.00 – 20.00

Vi har öppen träffpunkt varje vecka för dig som har förlorat en närstående i självmord. Jämna veckor torsdagar. Udda veckor onsdagar. Samtalet börjar ...
Läs Mer

Ungdomsträff den 7 oktober kl. 18.00 – 20.00

Ungdomssektionen träffas torsdagar jämna veckor kl. 18.00. Alla som är mellan 18 och 35 år och som mist någon genom suicid är varmt ...
Läs Mer

Medlemsbrev

Tyvärr kommer vårt digitala medlemsbrev att upphöra på grund av tekniska begränsningar vad gäller möjligheten att göra massutskick ...
Läs Mer

Samtalsträffar för pappor hösten 2021

Under hösten startar vi återigen upp samtalsträffar för pappor som förlorat barn genom suicid. Träffarna kommer att ske digitalt via Zoom vid fem ...
Läs Mer

Familjestödshelgen är INSTÄLLD

Pga smittoläget har vi tyvärr behövt ställa in årets stödhelg på Marholmen. Vi beklagar detta och hoppas att vår traditionsenliga helg ska kunna ...
Läs Mer

I pandemins spår

Martin Hultén, chefläkare inom psykiatri i Region Skåne och ordförande i Svenska psykiatriska föreningen, menar att psykiatrin behöver vara redo att spänna musklerna ...
Läs Mer

Länsgemensam satsning på suicidprevention

Kommunerna i Stockholms län och regionen avsätter under 2021 medel till en länsgemensam satsning på suicidprevention som består av kostnadsfritt stöd till kommuner ...
Läs Mer

Stödfolder för dig som efterlevande

”Sorgen efter den som inte orkade leva” är ett närståendehäfte till den som mist en person i självmord. Sorgen efter självmord är ofta ...
Läs Mer

Minskat antal självmord under 2020

1441 personer tog sina liv i Sverige 2020. Det är en minskning med ungefär 10 % mot 2019 då antalet var 1588. Det ...
Läs Mer

Staten måste finansiera personliga ombud

Personligt ombud är en framgångsrik stödfunktion inom socialtjänsten som når ut till de allra mest utsatta i samhället. Staten behöver höja anslaget så ...
Läs Mer

Unga gamers får stöd

Den ideella verksamheten Unga Lukas nya projekt, Orc Therapy ger stöd till unga gamers. Läs artikeln i Mitt i Järfälla, sid 32 ...
Läs Mer

SPES Norrtälje får gåva av Roslagsmiljonen

SPES Norrtälje, Eva Brunnelöv, får ett bidrag på 10 000 kronor av Roslagsmiljonen för sitt viktiga arbete med suicidprevention. Bidraget från Roslagens Sparbanks ...
Läs Mer

”Gör om, gör rätt, MSB!”

Att MSB vill ändra räddningstjänstens uppdrag och utesluta uppgiften att förebygga självmord och självmordsförsök är mycket illavarslande, skriver företrädare från fem organisationer som ...
Läs Mer

Sorg efter självmord är mer komplicerad

Press, brister i skolan och ökade krav pekas ut som förklaringar till att unga mår allt sämre. ”Det är så lätt att misslyckas ...
Läs Mer

Unga saknar strategier för att hantera motgångar

Behovet att alltid prestera på topp är en stor källa till stress och ohälsa bland svenska ungdomar. Samtidigt saknar ungdomarna strategier för att ...
Läs Mer

SPES Stockholms medlemsbrev

Snart är det här - vårt nya digitala nyhetsbrev, premiär i juni. Det skickas ut till dig som är medlem, och skickas till ...
Läs Mer

Välkommen till vår FB-grupp!

SPES Stockholmskrets har en grupp på Facebook för oss som bor i Stockholm och som mist någon nära genom suicid. Vi hoppas att ...
Läs Mer

Digital konferens den 10 september

Livsavgörande samverkan – – en digital konferens på den suicidpreventiva dagen 10 september 2021. Riksförbundet SPES är medarrangör och deltar i programgruppen inför ...
Läs Mer

Screening kan förutsäga suicidrisk

Forskare vid Centrum för psykiatriforskning har i en stor studie utvärderat ett instrument för screening av suicidrisk. Forskarna fann en association mellan hur ...
Läs Mer

Brukarstyrd inläggning

NSPH samlar in erfarenheter av brukarstyrd inläggning.Brukarstyrd inläggning, frikort, egeninläggning, eller självvald inläggning. Beroende på vilken region en patient tillhör används olika namn ...
Läs Mer

Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2020

För femte året i rad publicerar Folkhälsomyndigheten en sammanfattande lägesbild av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Rapporten ger en övergripande beskrivning ...
Läs Mer

Inspelad föreläsning – Vägen mot suicid ur ett anhörigperspektiv

I Sverige avlider i genomsnitt 30 personer i suicid varje vecka. 2012 förlorade Leif Svanlund sin dotter Cecilia och det blev början till ...
Läs Mer

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2021

Den årliga uppföljningen av folkhälsan visar att hälsan skiljer sig åt mellan grupper och att den inte förbättras för alla. Dödligheten i flera ...
Läs Mer

Färre vårdas för psykisk ohälsa i områden med störst behov

Var femte stockholmare uppger att de har psykisk ohälsa, och förekomsten är högst i områden där välfärden är lägst. Samtidigt görs färre vårdbesök ...
Läs Mer

Delta i en nationell undersökning!

Centrum för psykiatriforskning (CPF) studerar effekterna av Covid-19-pandemin på redan utsatta personer som har eller har haft psykisk ohälsa som depression, ångest, beroende ...
Läs Mer

Föräldrars kamp för sina vuxna barn med missbruk

Att vara förälder till ett vuxet barn med ett narkotikamissbruk väcker ofta känslor som oro, skuld, skam och hjälplöshet. Men sekretess gör det ...
Läs Mer

Stör Döden – utbildning för lärare

Stör Döden lanserar ett nytt utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för dig som är lärare. Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar ...
Läs Mer

Enkät om alternativ till psykofarmaka

Med denna enkät vill Föreningen alternativ till psykofarmka (FAP) ge dig möjlighet att anonymt berätta om din syn på behandling av psykisk ohälsa ...
Läs Mer

Uppmaning till självmord blir straffbart

Det ska bli straffbart att uppmana eller på något annat liknande sätt påverka en person till att ta sitt liv. Sådana uppmaningar sker ...
Läs Mer

Debatt: Utveckla den psykiatriska heldygnsvården

Läkarna behöver involveras mer i avdelningarnas vardag, framförs i en debattartikel i Läkartidningen. Förändringen av psykiatrin under 70-, 80- och 90-talen syftade till ...
Läs Mer

Nu har Bris öppet dygnet runt

Möter du barn och unga i ditt arbete? Då får du gärna berätta att Bris telefon och chatt nu har öppet dygnet runt ...
Läs Mer

Ungas utanförskap riskerar att bli livslångt

Barn och unga vuxna med autism får inte det stöd av samhället som de har rätt till, varken i skolan eller senare i ...
Läs Mer

Fortsatt satsning på suicidprevention i länet

Varje år tar drygt 320 människor i Stockholmsregionen sitt liv. Suicid är ett folkhälsoproblem som medför stort lidande. Inte bara för den som ...
Läs Mer

Skador inom psykiatrisk vård 2019

De viktigaste fynden inom allmän vuxenpsykiatrisk vård. I 15,5 procent av 4 073 granskade journaler inom allmän vuxenpsykiatrisk vård i 20 regioner identifierades ...
Läs Mer

En miljon hämtade ut antidepressiva förra året

Förra året hämtade närmare 1 070 000 människor ut antidepressiva läkemedel i Sverige, visar färska siffror från Socialstyrelsen. Andelen som hämtar ut antidepressiva ...
Läs Mer

Bris årsrapport 2020

Markant stora ökningar av samtal från barn om ångest, nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. Att pandemin påverkat många barns tillvaro är ...
Läs Mer

Filip om att hitta sin mamma död i hemmet

Lyssna på Filips gripande historia om att hitta sin mamma död i hemmet och Filips starka känslor övergivenhet, sorgreaktioner och brist på stöd ...
Läs Mer

Splittrad bild av pandemins psykologiska effekter

Kvinnlig vårdpersonal som arbetar direkt med covidpatienter riskerar att drabbas hårdast av pandemins psykologiska effekter. Det framgår av de studier som nu har ...
Läs Mer

Uppdaterad genomgång av forskning om psykisk hälsa under pandemin

Pandemin med covid-19 verkar ha påverkat den psykiska hälsan marginellt eller i negativ riktning, men de flesta studier som gjorts på området saknar ...
Läs Mer

Räddningstjänsten kan ha en central roll i arbetet med att minska självmord

Räddningstjänstens arbete med suicidprevention kan vara livsavgörande. I Jönköping har räddningstjänsten ett breddat uppdrag att samordna det förebyggande arbetet före, under och efter ...
Läs Mer

Stödlista för psykisk hälsa i kristid

Med anledning av coronapandemin har SKR tagit initiativ till en stödlista som uppdateras löpande med tips på olika former av aktiviteter i kristid ...
Läs Mer

Lagförslag: Fängelse för självmordshets

Regeringen föreslår att det ska bli straffbart att förmå en annan person att begå självmord. Läs vidare ...
Läs Mer

Umo-podden om när en vän tagit sitt liv

Lyssna på Umo-podden, om när en vän tagit sitt liv. För två år sen tog Tove och Gunnars vän Manfred sitt liv. – ...
Läs Mer

Pirjos son och make tog sina liv – nu kämpar hon för att hindra självmord

SPES Stockholms ordförande Pirjo Stråte förlorade både sin son och sin man i självmord. Sedan många år leder hon samtalsgrupper i SPES för ...
Läs Mer

Nu gäller överenskommelsen om hemlöshet

Nu har alla kommunerna i länet antagit den reviderade överenskommelsen gällande socialtjänstens ansvar för personer i hemlöshet. Den nya överenskommelsen gäller från och ...
Läs Mer

Forskning: Allvarliga brister i sjukvården bidrar till självmord

Risken för självmord ökar kraftigt i akuta livskriser, till exempel en vräkning. Många har kontakt med vården innan de tar sitt liv, men ...
Läs Mer

Extra försiktighet viktig i medierapportering om kända personers självmord

Rapportering i media om en känd persons självmord, eller om det tillvägagångssätt som användes, kan leda till en ökning av självmord i befolkningen ...
Läs Mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? – Var med och förbättra! Du kan alltid höra av dig till patientnämnden om du har synpunkter eller ...
Läs Mer