Aktuellt

Swisha en julhälsning

Sorgen har inga röda dagar - vi finns här. Skicka en julhälsning och hjälp oss att rädda liv. SPES är en ideell organisation ...
Läs Mer

Öppen Träffpunkt den 8 december kl. 18.00

Vi har öppen träffpunkt på Kungsholmen varje vecka för dig som har förlorat en närstående i självmord. Jämna veckor torsdagar. Udda veckor onsdagar ...
Läs Mer

Ungdomsträff den 16 december kl. 18.00

Ungdomssektionen träffas torsdagar jämna veckor kl. 18.00. Alla som är mellan 18 och 35 år och som mist någon genom suicid är varmt ...
Läs Mer

Digitala samtalsträffar den 2 och 5 december

Välkommen att delta på digital träff via Zoom: torsdagen den 2 december kl 18 - 20 och söndagen den 5 december kl 14 ...
Läs Mer

Föreläsning – ”Vägen mot suicid” den 5 december är INSTÄLLD

Vi ber att få återkomma längre fram med ett nytt datum ...
Läs Mer

Syskongrupp

Är du 18 år eller äldre och har mist ett syskon och vill träffa andra i samma situation, så erbjuder vi nu samtalsträffar ...
Läs Mer

Färre självmord under första halvåret 2021

Det har funnits en oro för att fler ska ta sitt liv som en konsekvens av pandemin. Men enligt den preliminära statistiken från ...
Läs Mer

Självmord kan kopplas till obetalda skulder

Personer som inte kan betala sina skulder löper mer än dubbelt så stor risk att begå självmord. Därför är det viktigt att vara ...
Läs Mer

The Hope Project

The Hope Project - ett projekt om män, psykisk ohälsa och hopp. Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15-45 år och 46% ...
Läs Mer

Ny stödchatt för efterlevande

SPES erbjuder medmänskligt stöd i olika former för efterlevande vid suicid. Både i fysiska samtalsgrupper, via vår stödlinje och man kan också komma ...
Läs Mer

Fråga doktorn om sorg och tröst

Fråga doktorn – temaprogram om sorg och tröst. Vad händer i kroppen då vi sörjer? Hur ska vi klara av livets sorgeperioder? Hur kan ...
Läs Mer

Samtalsträffar för pappor hösten 2021

Under hösten startar vi återigen upp samtalsträffar för pappor som förlorat barn genom suicid. Träffarna kommer att ske digitalt via Zoom under hösten/vintern, ...
Läs Mer

Medlemskap som tecknas okt – dec gäller hela 2022

Genom att bli medlem bidrar du till att göra det möjligt för oss att arbeta för att förhindra självmord och att stötta efterlevande ...
Läs Mer

Stödfolder för dig som efterlevande

”Sorgen efter den som inte orkade leva” är ett närståendehäfte till den som mist en person i självmord. Sorgen efter självmord är ofta ...
Läs Mer

Små förändringar i psykisk hälsa och suicid under covid-19-pandemin

Trots restriktioner, hemmaarbete och färre sociala kontakter tycks folkhälsan inte ha påverkats i någon större omfattning när det handlar om psykisk hälsa och ...
Läs Mer

Efterlevandes erfarenheter sökes till examensarbete

Vi söker dig som förlorat en nära anhörig i suicid och som kan tänka dig att ställa upp på en intervju (40-60min) via ...
Läs Mer

Stora utvecklingsbehov inom statens suicidförebyggande arbete

Riksrevisionen har under de senaste åren genomfört en granskning av statens suicidpreventiva arbete och påtalar i sin rapport flertalet brister. Dels påtalas frånvaron ...
Läs Mer

Välkommen till vår FB-grupp!

SPES Stockholmskrets har en grupp på Facebook för oss som bor i Stockholm och som mist någon nära genom suicid. Vi hoppas att ...
Läs Mer

Medlemsbrev

Tyvärr kommer vårt digitala medlemsbrev att upphöra på grund av tekniska begränsningar vad gäller möjligheten att göra massutskick ...
Läs Mer

I pandemins spår

Martin Hultén, chefläkare inom psykiatri i Region Skåne och ordförande i Svenska psykiatriska föreningen, menar att psykiatrin behöver vara redo att spänna musklerna ...
Läs Mer

Länsgemensam satsning på suicidprevention

Kommunerna i Stockholms län och regionen avsätter under 2021 medel till en länsgemensam satsning på suicidprevention som består av kostnadsfritt stöd till kommuner ...
Läs Mer

Minskat antal självmord under 2020

1441 personer tog sina liv i Sverige 2020. Det är en minskning med ungefär 10 % mot 2019 då antalet var 1588. Det ...
Läs Mer

Staten måste finansiera personliga ombud

Personligt ombud är en framgångsrik stödfunktion inom socialtjänsten som når ut till de allra mest utsatta i samhället. Staten behöver höja anslaget så ...
Läs Mer

Unga gamers får stöd

Den ideella verksamheten Unga Lukas nya projekt, Orc Therapy ger stöd till unga gamers. Läs artikeln i Mitt i Järfälla, sid 32 ...
Läs Mer

SPES Norrtälje får gåva av Roslagsmiljonen

SPES Norrtälje, Eva Brunnelöv, får ett bidrag på 10 000 kronor av Roslagsmiljonen för sitt viktiga arbete med suicidprevention. Bidraget från Roslagens Sparbanks ...
Läs Mer

”Gör om, gör rätt, MSB!”

Att MSB vill ändra räddningstjänstens uppdrag och utesluta uppgiften att förebygga självmord och självmordsförsök är mycket illavarslande, skriver företrädare från fem organisationer som ...
Läs Mer

Sorg efter självmord är mer komplicerad

Press, brister i skolan och ökade krav pekas ut som förklaringar till att unga mår allt sämre. ”Det är så lätt att misslyckas ...
Läs Mer

Unga saknar strategier för att hantera motgångar

Behovet att alltid prestera på topp är en stor källa till stress och ohälsa bland svenska ungdomar. Samtidigt saknar ungdomarna strategier för att ...
Läs Mer

Screening kan förutsäga suicidrisk

Forskare vid Centrum för psykiatriforskning har i en stor studie utvärderat ett instrument för screening av suicidrisk. Forskarna fann en association mellan hur ...
Läs Mer

Brukarstyrd inläggning

NSPH samlar in erfarenheter av brukarstyrd inläggning.Brukarstyrd inläggning, frikort, egeninläggning, eller självvald inläggning. Beroende på vilken region en patient tillhör används olika namn ...
Läs Mer

Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2020

För femte året i rad publicerar Folkhälsomyndigheten en sammanfattande lägesbild av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Rapporten ger en övergripande beskrivning ...
Läs Mer

Inspelad föreläsning – Vägen mot suicid ur ett anhörigperspektiv

I Sverige avlider i genomsnitt 30 personer i suicid varje vecka. 2012 förlorade Leif Svanlund sin dotter Cecilia och det blev början till ...
Läs Mer

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2021

Den årliga uppföljningen av folkhälsan visar att hälsan skiljer sig åt mellan grupper och att den inte förbättras för alla. Dödligheten i flera ...
Läs Mer

Färre vårdas för psykisk ohälsa i områden med störst behov

Var femte stockholmare uppger att de har psykisk ohälsa, och förekomsten är högst i områden där välfärden är lägst. Samtidigt görs färre vårdbesök ...
Läs Mer

Föräldrars kamp för sina vuxna barn med missbruk

Att vara förälder till ett vuxet barn med ett narkotikamissbruk väcker ofta känslor som oro, skuld, skam och hjälplöshet. Men sekretess gör det ...
Läs Mer

Stör Döden – utbildning för lärare

Stör Döden lanserar ett nytt utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för dig som är lärare. Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar ...
Läs Mer

Uppmaning till självmord blir straffbart

Det ska bli straffbart att uppmana eller på något annat liknande sätt påverka en person till att ta sitt liv. Sådana uppmaningar sker ...
Läs Mer

Debatt: Utveckla den psykiatriska heldygnsvården

Läkarna behöver involveras mer i avdelningarnas vardag, framförs i en debattartikel i Läkartidningen. Förändringen av psykiatrin under 70-, 80- och 90-talen syftade till ...
Läs Mer

Nu har Bris öppet dygnet runt

Möter du barn och unga i ditt arbete? Då får du gärna berätta att Bris telefon och chatt nu har öppet dygnet runt ...
Läs Mer

Ungas utanförskap riskerar att bli livslångt

Barn och unga vuxna med autism får inte det stöd av samhället som de har rätt till, varken i skolan eller senare i ...
Läs Mer

Fortsatt satsning på suicidprevention i länet

Varje år tar drygt 320 människor i Stockholmsregionen sitt liv. Suicid är ett folkhälsoproblem som medför stort lidande. Inte bara för den som ...
Läs Mer

Skador inom psykiatrisk vård 2019

De viktigaste fynden inom allmän vuxenpsykiatrisk vård. I 15,5 procent av 4 073 granskade journaler inom allmän vuxenpsykiatrisk vård i 20 regioner identifierades ...
Läs Mer

En miljon hämtade ut antidepressiva förra året

Förra året hämtade närmare 1 070 000 människor ut antidepressiva läkemedel i Sverige, visar färska siffror från Socialstyrelsen. Andelen som hämtar ut antidepressiva ...
Läs Mer

Bris årsrapport 2020

Markant stora ökningar av samtal från barn om ångest, nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. Att pandemin påverkat många barns tillvaro är ...
Läs Mer

Splittrad bild av pandemins psykologiska effekter

Kvinnlig vårdpersonal som arbetar direkt med covidpatienter riskerar att drabbas hårdast av pandemins psykologiska effekter. Det framgår av de studier som nu har ...
Läs Mer

Uppdaterad genomgång av forskning om psykisk hälsa under pandemin

Pandemin med covid-19 verkar ha påverkat den psykiska hälsan marginellt eller i negativ riktning, men de flesta studier som gjorts på området saknar ...
Läs Mer

Räddningstjänsten kan ha en central roll i arbetet med att minska självmord

Räddningstjänstens arbete med suicidprevention kan vara livsavgörande. I Jönköping har räddningstjänsten ett breddat uppdrag att samordna det förebyggande arbetet före, under och efter ...
Läs Mer

Lagförslag: Fängelse för självmordshets

Regeringen föreslår att det ska bli straffbart att förmå en annan person att begå självmord. Läs vidare ...
Läs Mer

Umo-podden om när en vän tagit sitt liv

Lyssna på Umo-podden, om när en vän tagit sitt liv. För två år sen tog Tove och Gunnars vän Manfred sitt liv. – ...
Läs Mer

Pirjos son och make tog sina liv – nu kämpar hon för att hindra självmord

SPES Stockholms ordförande Pirjo Stråte förlorade både sin son och sin man i självmord. Sedan många år leder hon samtalsgrupper i SPES för ...
Läs Mer