Aktuellt

Ungdomar och suicid på nätet

Ungdomar och suicidkommunikation.Vad pågår på de digitala plattformarna? Unga med hög självmordsrisk använder internet målinriktat. Där är forum som hyllar…

Läs mer…

Se Spiv´s lunchseminarier

Digitala lunchseminarier om suicid och psykisk ohälsa. Från Spiv´s webbplats: ”Som en del i vårt kunskapsspridande uppdrag arrangerar vi återkommande…

Läs mer…

Myndigheter och sorg

Människor som drabbas av sorg får inte rätt hjälp från sjukvården och Försäkringskassan. En enkät bland SAMS medlemsföreningar visar att…

Läs mer…

Tips för media

WHO lanserade 2023 ett omarbetat stödmaterial om hur media bör skriva om suicid. Hur media skriver om självmord är viktigt…

Läs mer…

Efterlevandestöd räddar liv

Spes efterlevandestöd är suicidpreventivt. Vi erbjuder öppen stödträff varje vecka året runt, ungdomsgrupp, olika sorters leva-vidare-grupper, andra aktiviteter och vid…

Läs mer…

Vill du delta i forskningsstudie?

Deltagare i hela landet sökes till forskningsstudie om anhörigasperspektiv på suicidpreventiv vård. GPCC (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet)…

Läs mer…

Välgörenhetsutställning

Galleri Grip i Stockholm anordnade i november en välgörenhetsutställning där överskottet gick till Spes och Suicide Zero. Utställningen var välbesökt…

Läs mer…

Älskad och saknad

Ludvig, Kevin, Fanny, Benjamin och Manfred tog sitt liv. Kvar finns mammor, pappor, syskon och vänner som försöker leva vidare…

Läs mer…

Stöd till efterlevande vid suicid

Stöd till efterlevande vid suicid – samlad kunskap för yrkesverksamma. Materialet har tagits fram i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. I detta…

Läs mer…

Patientnämnden summerar 2022

Patienters synpunkter och klagomål kan utveckla vården. Patientnämnden är regionens centrala instans för hantering av patienters synpunkter, upplevelser eller klagomål…

Läs mer…