Fortsatta utmaningar för personer med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet (MFD) har publicerat sin årliga rapport som kartlägger levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Den visar att det fortfarande finns hinder till delaktighet inom flera områden. Personer med funktionsnedsättning har till exempel sämre ekonomiska förutsättningar än övriga befolkningen.

Läs mer hos Myndigheten för delaktighet