Få stöd

Vi finns för dig som förlorat någon genom suicid.

Vi har Öppen Träffpunkt varje vecka och Ungdomsträffar varannan vecka. Vi håller också andra grupper som till exempel syskonsamtal, leva-vidare-grupp, månadsträffar och andra aktiviteter. Vår lokal ligger centralt i Stockholm. Vi har även träffar i Norrtälje och Södertälje.Besöksadress

Västmannagatan 92, Stockholm.

Postadress

Spes Stockholm
Box 379
101 27 STOCKHOLM

Brev adresserade till vår besöksadress kommer tyvärr inte fram så om du vill skicka vanlig post till oss måste boxadressen användas.

Spes Stockholm finns också i Norrtälje

E-post: kontaktnorrtalje@spes.se
Besöksadress: Billborgsgatan 15 Norrtälje

Kontakt

Behöver du mer information? Har du frågor om vår verksamhet eller känner att du behöver tala med någon av oss innan du kommer till Öppen Träffpunkt? Välkommen att kontakta oss!
E-post: kontakt@spesistockholm.se
telefon: 070 – 499 93 17

Ordförande Pirjo Stråte
Tel: 070 – 499 93 17
E-post: pirjo.strate@spesistockholm.se

Pirjo kom till Spes efter att hennes son Johan tagit sitt liv 1997. Senare förlorade Pirjo även sin man genom självmord. I tjugo år har Pirjo hållit i samtalsträffar och olika stödgrupper. Hon är även engagerad i frågor som rör brukarinflytande och suicidprevention i den yttre miljön. Målet är att rädda liv, och Pirjo betonar att suicidefterlevande är en stor riskgrupp. Innan pensioneringen arbetade Pirjo inom kommunen med uppsökandeverksamhet hos äldre.

Pirjo Stråte

Kontaktpersoner

Du som är efterlevande är varmt välkommen att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner. Alla har själva mist någon närstående i självmord och är ideellt engagerade.

Ordförande Pirjo Stråte, Trångsund. Tel: 070 – 499 93 17. E-post: pirjo.strate@spes.se

Karin Johansson, Vallentuna. Tel: 073 – 058 79 36. E-post: karin.johansson@spes.se