Utredning om haverikommission vid suicid

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Publicerad 19 januari 2023

Regeringen har för avsikt att idag besluta om att ge en särskild utredare i uppdrag att över vissa frågor inom det suicidpreventiva området för att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt och ändamålsenligt suicidpreventivt arbete. Läs Pressmeddelandet