Lästips

Boktips

Boktipslistan är i en pdf-fil, så att du enkelt kan ladda ned och skriva ut den om du vill.

Sorgen efter den som inte orkade leva

Detta häfte riktar sig till dig som sörjer en person som har tagit sitt liv. Sorgen efter självmord är ofta mer komplicerad än annan sorg och kan kännas omöjlig att ta sig igenom. Vår förhoppning är att häftets innehåll ska ge dig kunskap och vägledning som ökar din förståelse för sorgens natur och underlättar ditt sorgearbete.

Sorgen efter den som inte orkade leva

Fler skrifter att läsa eller ladda ner (öppnas som pdf)

På engelska: