Samtalsträff Unga Vuxna den 21 september kl. 18.00.

Unga Vuxna 18 – 35 träffas torsdagar jämna veckor kl. 18.00.

Träffarna äger rum i våra lokaler på Polhemsgatan 34 (samtidigt med Öppen Träffpunkt men i ett annat rum).

Alla som är mellan 18 och 35 år och som mist någon genom suicid är varmt välkomna.

Kontaktperson: Björn Eklund: bjorn.eklund@spes.se eller tel 070-7137640

Björn Eklund