UngaVuxnagruppen träffas den 2 juni kl.18.00

Unga Vuxna träffas torsdagar jämna veckor kl. 18.00. Alla som är mellan 18 och 35 år och som mist någon genom suicid är varmt välkomna.

Träffarna äger rum i våra lokaler på Polhemsgatan 34 (samtidigt med Öppen Träffpunkt men i ett annat rum).

Kontaktperson: Björn Eklund: bjorn.eklund@spes.se eller tel 070-7137640