Tips för media

WHO lanserade 2023 ett omarbetat stödmaterial om hur media bör skriva om suicid. Hur media skriver om självmord är viktigt och kan vara en del i samhällets insatser för att förebygga självmord.

”Ansvarsfull mediebevakning av självmord är ett viktigt verktyg i våra gemensamma insatser för att förebygga självmord. Genom att använda denna resurs kan professionella ino media hjälpa till att minimera imiterande beteenden genom korrekt, lämplig och empatisk rapportering om självmord och uppmuntra människor att söka livsviktig hjälp” Alexandra Fleischmann, WHO.

Den fjärde upplagan av Preventing suicide: A resource for media professionals har tagits fram i samarbete med International Association for Suicide Prevention (IASP) och summerar rådande evidens rörande medierapportering och dess inverkan på självmord. Den tillhandahåller praktisk vägledning för yrkesverksamma inom media om hur de på ett ansvarsfullt sätt kan rapportera om självmord.