Färre självmord med fler bipolärdiagnoser

Bipolär sjukdom ligger bakom ungefär fem procent av självmorden bland unga människor. Men när fler unga får bipolärdiagnos tycks självmorden minska, enligt en ny studie som tittat på hur det ser ut i Sveriges regioner.

Bipolär sjukdom är ett av de psykiatriska sjukdomstillstånd som är förknippat med högst risk för självmord, varför diagnos och behandling är mycket viktigt.

Forskning har också visat att det kan ta upp till sex år från sjukdomsdebuten till diagnos och behandling.

Och mycket talar för att underdiagnostiken i Sverige är mycket stor hos personer i åldern 15–19 år, enligt forskare vid bland annat Karolinska Institutet. De har nu gjort en studie för att undersöka hur många unga som diagnosticeras med sjukdomen och om det finns kopplingar mellan självmord och andelen diagnoser, region för region i Sverige.

Läs mer…