Digital utbildning för att utveckla kompetens som förebygger suicid

Att förebygga suicid kräver kontinuerligt arbete. Ett sätt att förebygga är att stärka kompetensen hos chefer och medarbetare att ta de svåra samtalen med personer som mår psykiskt dåligt och kan vara suicidala. Målet är att samtliga ska känna sig trygga i situationen.

Socialstyrelsen har tagit fram två webbutbildningar, anpassade för hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten, som tar upp hur du kan bemöta en person som mår psykiskt dåligt och som kan vara suicidal.

Läs mer