Ungdomar och suicid på nätet

Ungdomar och suicidkommunikation.
Vad pågår på de digitala plattformarna? Unga med hög självmordsrisk använder internet målinriktat. Där är forum som hyllar självmord lätta att hitta. Men framför allt erbjuder nätet stora möjligheter att förebygga självmord och ge stöd.

Läs Mediemyndighetens folder (öppnas som pdf)