Välkommen till


Öppen träffpunkt den 21 september kl 18.00.

Unga Vuxna den 21 september kl 18.00.

Spes stödlinje för efterlevande: 020 -18 18 00. Alla dagar 19.00 – 22.00.