SPES ger stöd när någon tagit sitt liv – och förebygger att fler drabbas imorgon.

SPES stödlinje varje kväll kl 19.00 – 22.00. Tel: 020 – 18 18 00. Vi har också en stödchatt.

Varmt välkommen till SPES i Stockholm!

Öppen Träffpunkt den 6 oktober kl.18.00

Öppen träffpunkt på Polhemsgatan 34 på Kungsholmen varje vecka för dig som har förlorat en närstående i självmord. Jämna veckor träffas vi på torsdagar. Udda veckor träffas vi på onsdagar. Samtalet börjar kl 18.00 men kom gärna en stund innan….

Läs mer

Nu startar vi samtalsträffar i Södertälje!

Varmt välkommen till samtalsträffar för efterlevande. Vi träffas i Pingstkyrkans lokal, Humlan på Nedre Torekällgatan 16, Södertälje. Samtalsträffarna hålls under varannan söndag följande datum: Hösten 2022: 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12. Våren 2023: 8/1, 22/1, 5/2Tid: 15.00-17.00. Inbjudan…

Läs mer

Unikt samarbete ger snabb hjälp vid psykiska besvär

Nu kan patienter snabbt få rådgivning och hjälp att hitta rätt i vården vid psykiska besvär. Ett unikt pilotprojekt där samarbete mellan några offentligt drivna vårdcentraler och specialistpsykiatrin vill underlätta patientens första kontakt med vården.

Läs mer

Ny AI-teknik ska minska självmord i SL-trafiken

Att begränsa tillgång till metoder för suicid hör till de mest effektiva preventiva åtgärder vi idag känner till. Hit hör byggnadstekniska lösningar, exempelvis plattformsbarriärer i spårtrafik. Enbart i Stockholms tunnelbana omkommer ett tjugotal personer om året framför tåg. Att bygga…

Läs mer

Kognitiv belastning under exponering av svåra minnen

Besväras du av symptom som är relaterade till minnen av svåra och traumatiska livshändelser? Var med i vår studie och testa en ny metod för att lindra besvären. På Mittuniversitetet genomförs nu en studie där vi utvärderar en ny metod…

Läs mer

Trubbiga lagar ökar riskerna för självmord

Hög självmordsrisk efter förvar av berusade i polisarrest. Medicinsk bedömning och kontakt med närstående kan rädda liv. Aron avled genom självmord förra året. Nu skriver hans pappa och fem andra sakkunniga på området om problemen med hur lob, lagen om…

Läs mer

Forskning om suicidalitet ur ett olycksfallsperspektiv

Resultaten har visat att de akuta suicidala episoderna kännetecknades av att en kompetent individ tillfälligt blev överväldigad och tappade kontrollen samt att tillgängligheten av en suicidal metod snarare än avsikten att dö spelade större roll. Genom denna modell kan man beakta vilka situationer som…

Läs mer

World Mental Health Day 10 oktober

OLIKA BILDER AV PSYKISK (O)HÄLSA. NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll uppmärksammar Världsdagen för Psykisk hälsa. Välkommen till en eftermiddag där personer berättar om sina egna erfarenheter med psykisk (o)hälsa. I år fokuserar vi på personliga berättelser av människor med erfarenhet av psykisk ohälsa, som på…

Läs mer

Den suicidpreventiva dagen den 10 september i Stockholm

Internationella Suicidpreventiva dagen 10 september 2022 -STÖR DÖDEN – STÄRK LIVET. Eventet spelades in och kan ses på länken nedan! Välkommen till en eftermiddag i samarrangemang med SPES, Mind, SPIV och Sensus, med presentationer kring suicidprevention och folkhälsoproblemet som innebär…

Läs mer