Öppen träffpunkt

Träffar för Unga Vuxna


För dig som mist i suicidUngdomar och suicid på nätet

Ungdomar och suicidkommunikation.Vad pågår på de digitala plattformarna? Unga med hög självmordsrisk använder internet målinriktat. Där är…

Se Spiv´s lunchseminarier

Digitala lunchseminarier om suicid och psykisk ohälsa. Från Spiv´s webbplats: ”Som en del i vårt kunskapsspridande uppdrag…

Myndigheter och sorg

Människor som drabbas av sorg får inte rätt hjälp från sjukvården och Försäkringskassan. En enkät bland SAMS…

Suicidbubblan – Kritiskt läge

Se den inspelade föreläsningen med Leif Svanlund, Spes Suicidbubblan – Kritiskt läge är en digital presentation på distans av…