Stödmaterial för suicidprevention

På denna sida har vi samlat stödmaterial som du kan ladda ner i pdf.

Mer information och stödmaterial för suicidprevention hittar du hos NASP

Stör Dödens utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för dig som är lärare

Stör döden utbildning

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Att förebygga självmord: ett stödmaterial för professionella inom media

Se även pressetiska råd

Handlingsplan för suicidprevention Socialtjänsten Stockholm

Strategi för suicidprevention Region Stockholm 2020

Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever

Att förebygga självmord: ett stödmaterial för arbetsplatsen

Att förebygga självmord: ett stödmaterial för primärvården

Att förebygga självmord: ett stödmaterial för Polisen, Brandförsvaret, ambulans och SOS-alarm

Att motivera till att vilja leva

Att starta stödgrupper för efterlevande

Kunskapsstöd för suicidprevention och stöd till efterlevande inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

Suicidprevention genom utbildning och medvetandegörande. En systematisk litteraturöversikt över förebyggande insatser utanför hälso- och sjukvården