SPIV: Nollvisionen för suicid behövs

SPIV: Nollvisionen för suicid visar riktningen för suicidpreventionen och lägger fokus på samhällets ansvar för att förebygga suicid. Den senaste tiden har nollvisionen ifrågasatts och debattörer har framfört att den skuldbelägger vårdpersonal och anhöriga. SPIV anser att dessa debattinlägg tar fokus från det verkliga problemet: att suicidprevention under lång tid inte varit ett prioriterat område. Läs vidare hos SPIV