Älskad och saknad

Ludvig, Kevin, Fanny, Benjamin och Manfred tog sitt liv. Kvar finns mammor, pappor, syskon och vänner som försöker leva vidare i tomheten av sina älskade – men som också hoppas att deras död inte var förgäves, att den ska ge ringar på vattnet. Att vi ska våga fråga och störa döden. Nu lyfter SVT Nyheter vikten av att prata och skriva om suicid. Att det kan verka suicidpreventivt.

”Under förra året omkom 227 personer i trafikolyckor på Sveriges vägar. Samma år tog 1 254 personer sitt liv. Men trots att självmord är den vanligaste yttre dödsorsaken (enligt socialstyrelsens definition ingår här bland annat trafikolyckor, drunkningar och dödligt våld) i samhället, är de här dödsfallen inte lika synliga i medier som exempelvis dödsfall i trafiken. Genom vår rapportering den här veckan vill vi syna den vård som ges unga personer som mår dåligt. Vi hoppas att vår granskning ska leda till att både vården, och vi medmänniskor, ska bli bättre på att störa döden.”
Astrid Iselidh, tf ansvarig utgivare SVT Uppsala.

Älskad och saknad

Vi ska bli bättre på att störa döden

Nationella hjälplinjen togs bort – ingen ny trots larm