Självmordsrisk ökar vid årsdag för förälders död

Kvinnor som förlorat en förälder har en ökad risk för självmord kring årsdagen för förälderns död, enligt svensk forskning. För män tycks inte tidpunkten ha samma påverkan.

– Det kan handla om att det väcker tankar och minnen till liv som gör att det känns extra tungt i samband med årsdagen. Det kan utlösa en sorg som har legat latent, säger Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet

Forskarna kunde se att för kvinnor var det vanligare att självmordet inträffade på en årsdag eller inom två dagar efteråt än vid andra tidpunkter. Sambandet var framför allt tydligt hos kvinnor mellan 18 och 34 eller mellan 50 och 65 år. För män syntes inte samma koppling, för dem var det snarare en något lägre risk runt årsdagen.

I studien, som publicerats i tidskriften Jama Network Open, fann forskarna också att risken att begå självmord var störst de första fem åren efter en förälders död.

Givet resultaten i studien menar Mikael Rostila att även om suicid är svårt att förutse så är det bra för hälso- och sjukvården och folk i omgivningen att vara medvetna om att risken kan öka i anslutning till årsdagen efter en förlust.

Källa Svenska Dagbladet 230417