Kontakt med vården innan suicid

De allra flesta som dör i suicid i Stockholms län har varit i kontakt med vården under året före dödsfallet. Andelen som inte sökt vård är högst bland unga män. Det visar en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm. 

90 procent har haft kontakt med vården

Rapporten visar att cirka 90 procent av de personer som dog i suicid i Stockholms län mellan 2011 och 2016 hade varit i kontakt med vården för somatiska eller psykiska problem minst en gång under året före dödsfallet. Andelen var något högre än bland dem som inte dog i suicid (80 procent).

Läs hela artikeln hos Folkhälsoguiden