Spes Stockholms FB-grupp för efterlevande

Spes Stockholmskrets har en grupp på Facebook för oss som bor i Stockholm och som mist någon nära genom suicid. Vi hoppas att gruppen kan föra oss närmare varandra.

Alla vi som är med har förlorat en närstående i suicid och vi vill ge människor en möjlighet att mötas i gruppen som är öppen under dygnets alla timmar.

Gruppen ger dess medlemmar möjlighet att skriva av sig om sorgen och om det som gör ont. Ibland behöver man bara få känna att man inte är ensam i detta svåra. Här får vi utrymme för att minnas och visa foton på de vi mist. I gruppen kan vi också få möjlighet att skapa kontakter och knyta vänskapsband. Den möjliggör möten och reflektion mellan medlemmar som har kommit olika långt i sin sorg.

Vi vet alla hur annorlunda den här sorgen är och hur svårt det är att prata med andra som inte förstår vad vi går igenom.

Riksförbundet Spes har också grupper på Facebook och den ena utesluter inte den andra.
Det går bra att vara med i alla.