En ny statsfinansierad hjälplinje öppnar i höst

Glädjande nyheter efter socialminister Jacob Forsmeds presskonferens idag. Han presenterade nya satsningar på psykisk hälsa och suicidprevention. En av de satsningarna är att öppna en nationell hjälplinje för psykisk hälsa och suicidprevention. Hjälplinjen ska vara öppen dygnet runt och bemannas av legitimerad personal. ⁠Hjälplinjen ska rikta sig mot personer med egen psykisk ohälsa och suicidalitet samt till anhöriga och närstående.

”För personer som är i akut psykisk kris, eller befinner sig en svår livssituation, kan det vara avgörande att stöd finns tillgänligt” – Jacob Forsmed, socialminister.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utse och upprätta en nationell hjälplinje. Hjälplinjen ska vara öppen dygnet runt och bemannas av legitimerad personal. Socialminister Forssmed tror att en hjälplinje kommer vara på plats redan under hösten 2024. 

 Idag kom äntligen nyheten som vi väntat på. Det är glädjande att Jakob Forssmed och regeringen lyssnat på oss, säger Conny Allaskog, ordförande för NSPH

Spes gläds åt nyheterna och ser satsningarna som mycket positiva.