Om SPES

SPES i Stockholm tillhör Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd.

SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

SPES, som betyder hopp på latin, bildades 1987 och har idag cirka 1450 medlemmar i hela landet varav cirka 350 i Stockholmskretsen.

SPES erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. Vi utbildar kontaktpersoner, har en stödlinje som är öppen dagligen samt erbjuder träffar och självhjälpsgrupper för efterlevande. Vi anordnar föreläsningar, kurser, medlemsträffar och stödhelger. Aktuell information om vad som är på gång i föreningen hittar du på hemsidans första sida.

SPES har också en ungdomssektion med egna kontaktpersoner och egen verksamhet i olika delar av landet.

En annan viktig del av vår verksamhet är vårt intressepolitiska arbete. Vi vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vår vision är ett suicidfritt Sverige.

Till dig som förlorat någon

Det är svårt att tala om självmord, även inom familjen. Många i vår omgivning vet inte hur de skall bete sig och därför får vi ofta uppleva att vänner och bekanta inte vågar möta oss. Vi blir lämnade i tystnaden.

Andra gånger utsätts vi för hurtiga kommentarer som “livet går vidare” och ”har du inte glömt än?”. Glömmer gör vi aldrig och livet blir heller aldrig som förr, men det går att må bättre igen.

I SPES kan du träffa andra i samma situation. Vi har alla upplevt sorgen, saknaden och smärtan i vår verklighet. Genom att samtala stödjer vi varandra.

Välkommen till SPES!