Om Spes

Spes Stockholm

Vi tillhör Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd. Spes, som betyder hopp på latin, är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

En annan viktig del av vår verksamhet är vårt intressepolitiska arbete. Vi vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vår vision är ett suicidfritt Sverige. Spes bildades 1987 och sedan dess har vi lyft frågan självmord i media och informerat politiker och beslutsfattare om hur självmord kan förhindras.

Det är svårt att tala om självmord, även inom familjen. Många i vår omgivning vet inte hur de skall bete sig och därför får vi ofta uppleva att vänner och bekanta inte vågar möta oss. Vi blir lämnade i tystnaden.

Andra gånger utsätts vi för hurtiga kommentarer som “livet går vidare” och ”har du inte glömt än?”. Glömmer gör vi aldrig och livet blir heller aldrig som förr, men det går att få ett bra liv igen.

I Spes kan du träffa andra i samma situation. Vi har alla upplevt sorgen, saknaden och smärtan i vår verklighet. Genom att samtala stödjer vi varandra. Välkommen till Spes! 

Vår intressepolitik