Eget inflytande över terapin minskade ångest

När personer med psykisk ohälsa fick påverka sin egen behandling minskade problem med ångest. Det visar en avhandling som undersökt betydelsen av patientinflytande vid internetbaserad terapi.

Internetbaserad behandling vid till exempel ångest har införts brett inom primärvården. Det är idag ett alternativ till samtalsterapi där patienten träffar en psykolog på plats.

En avhandling vid Göteborgs universitet visar nu att det är positivt att låta patienten vara med och planera stora delar av behandlingen.

Bland patienter som själva fick påverka sin behandlingsplan, till exempel längd och innehåll, sågs större förbättringar i ångestsymtom vid behandlingens slut.

− Resultaten talar för en skräddarsydd och personcentrerad vård. Det visar att patienters deltagande och inflytande över sin behandling är centrala faktorer för att främja hälsa och välbefinnande, säger psykologen Linnea Nissling som skrivit avhandlingen. Läs vidare hos Forskning.se