Länsgemensam satsning på suicidprevention

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm avsätter medel till en länsgemensam satsning på suicidprevention under 2023 som består av kostnadsfritt stöd i planering och implementering av evidensbaserade metoder.

Varje år tar cirka 320 människor sitt liv i Stockholmsregionen. Suicid är ett folkhälsoproblem som utöver förlust av människoliv innebär ett stort lidande för anhöriga, närstående och andra. Som en konsekvens av Covid-19-pandemin och det försämrade ekonomiska läget förväntas en ökning i antalet självmord. Forskning pekar på att suicidhandlingar tillfälligt minskar under perioder då samhällen befinner sig i kris. Men, minskningarna tenderar att kompenseras, och även överkompenseras, med en ökning i suicid efter att den omedelbara krisen har gått över.

Läs vidare hos Uppdrag Psykisk hälsa