Ge inte upp nollvisionen för suicid

Spes, Suicide Zero och NSPH:

Nollvisionen för suicid har ett starkt symbolvärde. Att ge upp den sänder signaler som bekräftar de skadliga myter och föreställningar som redan finns kring suicid. Det skriver Conny Allaskog, NSPH, Rickard Bracken, Suicide Zero, och Inger Händestam, förbundsordförande Spes – Suicidprevention och efterlevandestöd, i en debattartikel publicerad i Altinget.se