Efterlevandestöd räddar liv

Spes efterlevandestöd är suicidpreventivt.

Vi erbjuder öppen stödträff varje vecka året runt, ungdomsgrupp, olika sorters leva-vidare-grupper, andra aktiviteter och vid behov enskilda samtal.

Att få mötas i medmänskliga samtal i kamratstödjande anda kan vara det som gör att man orkar leva vidare. Vi som är ideellt engagerade i Spes är alla själva suicidefterlevande och kan därför möta våra stödsökande som medmänniskor som vet vad smärtan efter ett suicid handlar om.

Suicidefterlevande har en förhöjd risk för att själva utveckla suicidalitet till följd av sin traumatiska förlust. Stödet till efterlevande är därför också suicidprevention.

Intressepolitik

En annan viktig del av vår verksamhet är vårt intressepolitiska arbete. Vi vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vår vision är ett suicidfritt Sverige. Sedan Spes bildades har vi lyft frågan självmord i media och informerat politiker och beslutsfattare om hur självmord kan förhindras. Vi föreläser, informerar samt ingår i arbetsgrupper för att förbättra samhällets suicidpreventiva arbete.  

Vi är viktiga informationsbärare, den information som kommer från suicidefterlevande blir till en bred erfarenhetsbas där vi har mycket att tillföra.

Läs mer om vårt intressepolitiska arbete här


Vi tillhör Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd. Spes, som betyder hopp på latin, är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som blivit suicidefterlevande.