Om trauma och sorg

Till dig som har varit med om en allvarlig händelse

Broschyrerna är framtagna av Region Stockholm. Klicka på bilderna så öppnas broschyrerna i pdf.

De fyra broschyrerna går också att beställa

Vägar genom sorg

Klicka på bilden så öppnas broschyren i pdf.

Sorgen efter den som inte orkade leva

Detta häfte riktar sig till dig som sörjer en person som har tagit sitt liv. Sorgen efter självmord är ofta mer komplicerad än annan sorg och kan kännas omöjlig att ta sig igenom. Vår förhoppning är att häftets innehåll ska ge dig kunskap och vägledning som ökar din förståelse för sorgens natur och underlättar ditt sorgearbete.

Sorgen efter den som inte orkade leva

Döden är en del av livet – film och stödmaterial

Region Stockholm har tagit fram en film där medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården berättar om sina tankar och erfarenheter av att möta död och sorg som medmänniska, professionell, kollega och chef. Filmen är 37 minuter lång och finns också uppdelad i sju delar. Se filmen här