”Självmord är den onödigaste döden”

Pirjo Stråte har varit aktiv i Spes i 25 år nu och träffat många drabbade under åren i olika sammanhang som på samtalsträffar och familjehelger. Hennes son Johan dog i suicid våren 1997. Senare tog även hennes man sitt liv.

I årets sista nummer av Förgätmigej har vi även träffat Leif Svanlund som också är engagerad i Spes Stockholm. Tidningen kommer i brevlådan hos våra medlemmar i julveckan, men intervjuerna med Pirjo och Leif kan du läsa redan nu.