Stöd för att möta självmordsnära personer

Mer om suicid och suicidprevention på Kunskapsguiden

På Kunskapsguidens tema om suicid och suicidprevention hittar du fördjupad information inom området. Där finns också publikationer, webbutbildningar och poddar som är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.

Temat Suicid och suicidprevention