Vill du delta i forskningsstudie?

Deltagare i hela landet sökes till forskningsstudie om anhörigas
perspektiv på suicidpreventiv vård.

GPCC (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet) söker deltagare till en forskningsstudie som handlar om anhörigas perspektiv på suicidpreventiv vård. Syftet är att undersöka hur man kan göra vården mer personcentrerad, stärka vårdkvaliteten och öka
patientsäkerheten. Den som deltar behöver vara över 18 år, men det spelar ingen roll vem den närstående är/var eller vilka band man hade sinsemellan.

Studien genomförs som fokusgruppsintervju. Som deltagare väljer man om man vill delta i fysisk eller digital grupp. De digitala träffarna genomförs online. De fysiska intervjuerna bokas in i de städer/orter där det finns tillräckligt många anmälda. Under mars 2024 kommer vi att resa genom landet för att möta de personer som har önskat bli intervjuade på plats.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Mer information finner du via denna länk

Kontakt: Malin Rex, doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap och
hälsa, Göteborgs Universitet

Mail: malin.rex@gu.se   Telefonnummer: 0761-199908