Samtalsträffar

Spes stödchatt

Vi finns för dig som mist en närstående genom självmord. Du är anonym och allt du skriver stannar hos oss….

Läs mer…

Digitala samtalsträffar

Spes Riksförbund ordnar samtalsträffar via Zoom för dig som förlorat någon närstående genom självmord. Här hittar du information om datum…

Läs mer…

Besöksadress

Västmannagatan 92, Stockholm.

Obs! Om du vill skicka brev till oss måste nedanstående postadress användas:

Postadress

SPES i Stockholm
Box 379
101 27 STOCKHOLM

SPES Stockholm finns också i Norrtälje

E-post: kontaktnorrtalje@spes.se
Besöksadress: Billborgsgatan 15 Norrtälje

Kontakta SPES i Stockholm

Behöver du mer information om SPES? Har du frågor om vår verksamhet eller känner att du behöver tala med någon av oss innan du kommer till Öppen Träffpunkt? Välkommen att kontakta oss!
E-post: kontakt@spesistockholm.se
telefon: 070 – 499 93 17

Ordförande Pirjo Stråte
Tel: 070 – 499 93 17
E-post: pirjo.strate@spesistockholm.se

Pirjo kom till SPES efter att hennes son Johan tagit sitt liv 1997. Senare förlorade Pirjo även sin man genom självmord. I tjugo år har Pirjo hållit i samtalsträffar och olika stödgrupper. Hon är även engagerad i frågor som rör brukarinflytande och suicidprevention i den yttre miljön. Pirjo är också vice ordförande i Riksförbundet SPES. Målet är att rädda liv, och Pirjo betonar att suicidefterlevande är en stor riskgrupp. Innan pensioneringen arbetade Pirjo inom kommunen med uppsökandeverksamhet hos äldre.

Pirjo Stråte

Kontaktpersoner

Du som är efterlevande är varmt välkommen att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner. Alla har själva mist någon närstående i självmord och är ideellt engagerade i SPES.

Ordförande Pirjo Stråte, Trångsund. Tel: 070 – 499 93 17. E-post: pirjo.strate@spes.se

Karin Johansson, Vallentuna. Tel: 073 – 058 79 36. E-post: karin.johansson@spes.se