Bättre tvångsvård i politiskt fokus 

Hur kan den psykiatriska tvångsvården bli bättre, och vilka lärdomar finns rörande den populära vårdformen självvald inläggning? Det diskuterade politiker och myndigheter tillsammans med brukarrörelsen och egenerfarna under ett fullsatt lunchseminarium i riksdagshuset den 16 april.  Läs vidare