Patienter tar livet av sig i brist på vård

Patienter tar livet av sig i brist på läkarvård inom psykiatrin.

Samuel och Frida sökte hjälp för depressioner, självskadebeteenden och svår ångest. Men bara en av dem fick rätt vård i tid.

Den andre tog sitt liv innan dess – och är inte ensam om det. 32 personer tog sitt liv i väntan på rätt vård, visar SVT Nyheters granskning av Ivos utredningar 2023.