Suicidbubblan – Kritiskt läge – lyssna på föreläsningen

Se den inspelade föreläsningen med Leif Svanlund, Spes

Suicidbubblan – Kritiskt läge är en digital presentation på distans av Leif Svanlund. Presentationen riktar sig till de personer som vill få insikt i det kritiska tillstånd som våra närstående som avlidit i suicid har befunnit sig i. Ett tillstånd som efterlevande anhöriga har iakttagit kallat ”Suicidbubblan”.

Målet med presentationen är att ge kunskap om:

• Hur man kan se vem som hamnat i suicidbubblan? 

• Vad är det som gör att en person hamnar i suicidbubblan?

• Hur tar sej en person ut ur suicidbubblan?

Om Leif Svanlund:

Förlorade sin dotter Cecilia för 10 år sedan i suicid.

Har 7 års erfarenhet som samtalsledare i SPES i Stockholm.

Civilingenjör som arbetar med att se suicidproblematiken.