Färre unga vuxna får antidepressiva

Antalet nya fall av psykisk ohälsa bland unga vuxna minskade förra året. Även andelen som påbörjade behandling med antidepressiva läkemedel minskade något. ”Vi vet ännu inte om det här skulle kunna tyda på ett trendbrott”, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen publicerar idag en ny rapport om utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga som visar att antalet nya fall av psykisk ohälsa bland unga vuxna i åldern 18-24 år minskade något 2023. I samband med detta minskade även förskrivningen av antidepressiva läkemedel. Något som skulle kunna tyda på att den kraftiga ökning av psykisk ohälsa i gruppen, som ju pågått under lång tid, skulle kunna vara på väg att avmattas.

– Det är dock ännu för tidigt att säga om utvecklingen håller i sig och det är angeläget att följa den fortsatta utvecklingen, säger Peter Salmi. På sikt kan en faktisk minskning av unga som insjuknar hejda den kontinuerliga ökning av psykisk ohälsa som vi sett under lång tid.

Bland barn i åldern 10-17 år syns dock inte motsvarande minskning av antalet nya fall och räknar man samman antalet nya fall med de som diagnostiserats tidigare syns en fortsatt ökning totalt sett.

Läs vidare hos Socialstyrelsen