Uppmaning till självmord blir straffbart

Det ska bli straffbart att uppmana eller på något annat liknande sätt påverka en person till att ta sitt liv. Sådana uppmaningar sker exempelvis via internet, där människor agerar mer ohämmat och många gånger utan att förstå vilka konsekvenser deras agerande kan få.

Regeringens förslag innebär att två nya brott införs. Brottet uppmaning till självmord ska kunna leda till fängelse i högst två år. Oaktsam uppmaning till självmord ska kunna leda till böter eller fängelse i högst sex månader.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändring. Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2021.

Läs hela betänkandet