Uppmaning till självmord straffbart

Det är nu straffbart att uppmana eller på något annat liknande sätt påverka en person till att ta sitt liv. Sådana uppmaningar sker exempelvis via internet, där människor agerar mer ohämmat och många gånger utan att förstå vilka konsekvenser deras agerande kan få.

Regeringens förslag innebar att två nya brott införs. Brottet uppmaning till självmord kan leda till fängelse i högst två år. Oaktsam uppmaning till självmord kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändring. Lagändringen började gälla den 1 maj 2021.