Ungdomar med depression sökes till studie vid KI/BUP

Vi söker ungdomar 13–17 år med depression till en studie om internetförmedlad psykologisk behandling. Studien drivs inom BUP Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet. 

Bakgrunden till vårt forskningsprojekt att många unga idag mår dåligt och är deprimerade, men få får tillgång tillhjälp. Vi vill ta reda på om internetbehandling kan vara ett sätt att hjälpa fler. Jag är doktorand och koordinator i projektet. Familjer från hela landet kan delta. Vi tar emot nya familjer året ut.

Här kan man läsa mer om vår studie och anmäla intresse  samt här

Med vänlig hälsning,

Rebecca Grudin | Leg psykolog, doktorand, studiekoordinator RCT Tonårsdepression
Institutionen för klinisk neurovetenskap | Karolinska Institutet
Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum | Region Stockholm
070-261 59 68
___________________________________
Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet