The Hope Project

The Hope Project – ett projekt om män, psykisk ohälsa och hopp. Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15-45 år och 46% av alla sjukskrivningar i Sverige är kopplade till psykisk ohälsa och det finns fortfarande mycket skam och fördomar kring detta tabubelagda ämne. En utställning med intervjuer och gigantiska porträtt 210×150 cm stora på män från fem Europeiska länder som överlevt sina mörkaste dagar och tagit sig igenom tillbaka till livet. Aamod Korhonen en finsk-svensk konstnär och fotograf har själv sin personliga historia med missbruk i tidig ålder, första självmordsförsöket vid 15 års ålder, panikattacker och depression. Han delar med sig om sin resa i sitt tillfrisknande. En utställning som berör och skapar möten.