Suicidalitet ur ett olycksfallsperspektiv

Suicidalitet ur ett olycksfallsperspektiv undersökt i studie.

SPIVs ordförande Anna Maria Nilsson är huvudförfattare till forskningsartikeln ”Application of an accident approach to the study of acute suicidal episodes through repeated in-depth interviews” publicerad i tidskriften Death studies 11/1-22.

I studien framkom att de akuta suicidala episoderna kännetecknades av att en kompetent individ tillfälligt blev överväldigad och tappade kontrollen samt att tillgängligheten av en suicidal metod snarare än avsikten att dö spelade större roll. Sammanhanget, den interpersonella (mänskliga) miljön och fysiska miljön, sågs också ha en avgörande betydelse.

Genom ett olycksfallsperspektiv flyttas fokus från de individuella bakomliggande faktorerna till att istället förstå situationen som ledde till suicidhandlingen. I förlängningen kan det minska känslor av skam och skuld hos individen. 

Läs vidare