Ett samtal kan rädda liv

Stör döden – ett samtal kan rädda liv

Varje år tar fler än 1 000 pojkar och män i Sverige sina liv. Stör döden är en gemensam kampanj från SPES, Suicide Zero och Mind. För första gången går våra tre suicidpreventiva organisationer ihop för att uppmana dig som närstående till att vara uppmärksam på varningstecken och börja prata om självmordstankar med någon du misstänker mår dåligt.

För bara genom att göra något så enkelt som att fråga den som mår dåligt hur det egentligen är och lyssna på svaret kan liv förändras och räddas.

Vi vet att samtal kan vara avgörande för att kunna bryta tankemönster och du som anhörig eller vän kan göra en livsviktig insats.

Se filmen och läs mer om kampanjen på Stör döden