Stör Döden – utbildning för lärare

Stör Döden lanserar ett nytt utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för dig som är lärare.

Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar hos unga. Många skolor hör av sig till oss och undrar hur de kan bli bättre på att samtala om psykisk ohälsa med elever. Därför har Suicide Zero, Mind och SPES tillsammans med NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet) tagit fram ett utbildningsmaterial för dig som är lärare på högstadiet och gymnasiet. Läs vidare på Stör Döden Utbildning