Staten måste finansiera personliga ombud

Personligt ombud är en framgångsrik stödfunktion inom socialtjänsten som når ut till de allra mest utsatta i samhället. Staten behöver höja anslaget så att personliga ombud kan fortsätta vara en samhällsekonomiskt lönsam stödfunktion som hjälper människor med långvarig psykisk ohälsa till ett bättre liv. Det skriver NSPH i en debattartikel i Socionomen tillsammans med tretton medlemsorganisationer samt Ypos, Yrkesföreningen för personligt ombud Sverige.

”Vi befarar att om inget görs för att höja ersättningen kan fler kommuner av ekonomiska skäl dra ner på verksamheten. Denna viktiga reform som når de verkligt utsatta måste säkerställas. Kortsiktiga så kallade besparingar är kontraproduktiva.”

Läs hela artikeln i Socionomen