Spelberoende ger förhöjd suicidrisk

Risken att avlida i suicid är ungefär 15 gånger högre för personer med diagnosen spelberoende jämfört med övriga befolkningen. Många med allvarliga problem söker hjälp, ofta flera gånger, men hänvisas runt.

– Tidigare studier visar att riskökningen för suicid är i paritet med alkohol- eller narkotikaberoende hos personer med spelberoende. Nu gör vi om studien för att bekräfta resultaten, säger Anders Håkansson, professor i spelberoende vid Lunds universitet.

Läs vidare hos Socialpolitik