Samtalsträffar för pappor hösten 2021

Under hösten startar vi återigen upp samtalsträffar för pappor som förlorat barn genom suicid. Träffarna kommer att ske digitalt via Zoom under hösten/vintern, på tisdagar kl 18-20 den 19/10, 23/11, 21/12 och 18/1.

Maximalt antal deltagare är 10 personer.

Om du är intresserad av att vara med, skicka anmälan till thomas.lovgren@spes.se. Din anmälan behöver vara inskickad senast den 18/9.

Vänliga hälsningar

Thomas Lövgren och Leif Svanlund