Samtalsträffar för pappor hösten 2021

Under hösten startar vi återigen upp samtalsträffar för pappor som förlorat barn genom suicid. Träffarna kommer att ske digitalt via Zoom vid fem tillfällen under hösten/vintern, på tisdagar kl 18-20 den 21/9, 19/10, 23/11, 21/12 och 18/1.

Maximalt antal deltagare är 10 personer.

Om du är intresserad av att vara med, skicka anmälan till thomas.lovgren@spes.se. Din anmälan behöver vara inskickad senast den 18/9.

Vänliga hälsningar

Thomas Lövgren och Leif Svanlund