Riksrevisionen: Regeringens arbete mot självmord brister

  • Regeringen har inte tagit tillräckligt många initiativ för att förebygga självmord, menar Riksrevisionen.
  • Deras rapport, som är mycket kritisk till flera regeringars arbete med att förebygga självmord, debatteras i riksdagen idag.
  • Socialminister Lena Hallengren menar att regeringen ändå gjort mycket och hänvisar till de initiativ som regeringen tagit de senaste åren, men tycker att det i en sådan här fråga är svårt att säga att man gjort tillräckligt.

– Ingen kan säga att vi gjort tillräckligt, vi vill alltid göra mer. Det är förstås en tragedi varje gång som det inträffar. Men jag tycker att vi gör väldigt mycket.

Riksdagen fattade 2008 beslut om en vision för suicidprevention och ett nationellt handlingsprogram. Men först 2020 tog regeringen flera initiativ för att förstärka det preventiva arbetet. Riksrevisionens samlade bedömning är att statens arbete med suicidprevention inte varit tillräckligt effektivt.

Riksrevisionen var kritisk till flera regeringars arbete med att förebygga självmord. När den i höstas lämnade över en utredning till regeringen var deras samlade bedömning att statens arbete med suicidprevention inte varit tillräckligt effektivt. 

“Vi bedömer att regeringen under lång tid inte har varit aktiv i styrningen av det suicidpreventiva arbetet. Flera viktiga initiativ på området togs först 2020” skriver Riksrevisionen.

Ekot har i en granskning visat på hur vården brister i att bedöma risken för att barn och unga ska begå självmord – och också berättat om flera fall där brister i vården av barn och unga som tagit sina liv upptäckts först efter att föräldrar anmält vården till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Tidigare var det krav på att varje självmord, där personen som har haft kontakt med vården den sista tiden innan självmordet skedde, alltid skulle anmälas till IVO. Sen kravet togs bort har antalet självmord som utreds av myndigheten minskat kraftigt.

Lyssna på inslaget