Räddningstjänsten kan ha en central roll i arbetet med att minska självmord

Räddningstjänstens arbete med suicidprevention kan vara livsavgörande. I Jönköping har räddningstjänsten ett breddat uppdrag att samordna det förebyggande arbetet före, under och efter akuta larm om suicid. Arbetet beskrivs i en ny rapport som Folkhälsomyndigheten har tagit fram i samverkan med Hälsohögskolan vid Jönköping University.