Personcentrerad vård omöjlig i avsaknad av alternativ

Personcentrerad vård en praktisk omöjlighet i avsaknaden av brett utbud av behandlingsalternativ och verklig valfrihet.

Psykisk ohälsa är en av vår samtid största folkhälsoproblem. Den är också den enskilt största och snabbast växande orsaken till långtidssjukskrivningar och beräknas för Sveriges del generera en total samhällskostnad på över 200 miljarder kronor per år. Det krävs nya perspektiv och förhållningssätt för både förståelsen och bemötandet av problemet om detta ska gå och vända.
Det skriver föreningen Alternativ till psykofarmaka i en debattartikel