Patientnämnden summerar 2019

Ärenden rörande psykiatrisk vård kommer på tredje plats. Den tredje största vårdtypen, sett till antalet ärenden, gäller den psykiatriska vården. Sammanlagt 998 ärenden registrerades, vilket var sex procent färre än förra året. Bland de frågeställningar som återkommer i ärendena finns frågor som rör vård och behandling, ofta undersökning/bedömning och behandling, samt kommunikation, ofta bemötande och delaktighet.