Patientnämnden i Stockholms region summerar 2021

I denna ”populärvetenskapliga” årsrapport gör Patientnämnden en kort sammanfattning av året som gått. Patientnämnden är regionens centrala instans för hantering av patienters synpunkter, upplevelser eller klagomål på vård som de eller närstående fått.