Ny AI-teknik ska minska självmord i SL-trafiken

Att begränsa tillgång till metoder för suicid hör till de mest effektiva preventiva åtgärder vi idag känner till. Hit hör byggnadstekniska lösningar, exempelvis plattformsbarriärer i spårtrafik. Enbart i Stockholms tunnelbana omkommer ett tjugotal personer om året framför tåg.

Att bygga bort risken för suicid förebygger även andra typer av olyckor och borde vara en självklarhet vid planeringen nya tunnelbanelinjer i Stockholm anser Lars Wiklund, SPES och Rickard Bracken, Suicide Zero.

De nya pendeltågsstationerna Odenplan och Stockholm City är idag de enda stationerna i Stockholm med plattformsbarriärer. På dessa stationer har inga olyckor skett sedan invigningen 2017.

Lars Wiklund, SPES: – Vi säger inte att man kommer att rädda alla liv, men många.

Lars Wiklund menar att om målsättningen att halvera antalet olyckor ska realiseras så måste lösningen med barriärer tas i anspråk. Han har nu aktivt verkat för barriärer i över ett decennium.

– Jag har personliga skäl att engagera mig, jag har drabbats av suicid i familjen. Men ibland undrar jag varför de som jobbar med här frågorna inte bara slår näven i bordet och bestämmer sig för att det här inte får fortsätta. Det finns ju faktiskt en lösning.

Läs artikeln i Dagens Nyheter