Brukarstyrd inläggning

NSPH samlar in erfarenheter av brukarstyrd inläggning.Brukarstyrd inläggning, frikort, egeninläggning, eller självvald inläggning. Beroende på vilken region en patient tillhör används olika namn på den överenskommelse med psykiatrin som ger patienten möjlighet att läggas in direkt på avdelning utan en särskild bedömning av läkare. Nu har Socialstyrelsen gett NSPH i uppdrag att följa upp hur patienter som haft möjlighet att använda självvald inläggning upplevt metoden. Läs vidare