Mindre risk för självmordsförsök när skulder betalats

Att obetalda skulder kan öka risken för självmord är känt sedan tidigare. Nu visar forskning att risken minskar när skulderna betalats.

Tidigare forskning visar att självmord kan kopplas till obetalda skulder. Det finns dock liten kunskap om risken för självmordsförsök minskar ifall människor lyckas ta sig ur skuldfällan.

I en studie från Södertörns högskola undersöks innebörden av att återbetala en skuld som registrerats hos Kronofogden. Forskaren Yerko Rojas har tittat på i vilken utsträckning att inte längre ha en aktiv skuld hos myndigheten kan kopplas till en minskad risk för självmord.