Medlemskap som tecknas okt – dec gäller hela 2022

Genom att bli medlem bidrar du till att göra det möjligt för oss att arbeta för att förhindra självmord och att stötta efterlevande. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka för att förbättra villkoren för personer som är berörda av psykisk ohälsa och självmord. 

Som medlem får du också vår tidning Förgätmigej fyra gånger per år.

Läs vidare och teckna medlemskap här